Polityka Prywatności


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest BIO – TEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska 46, 60 – 178 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183572, reprezentowana przez Prezes Zarządu Anna Stetkiewicz – Krzesińska, numer NIP: 779-002-19-09, numer REGON: 004832594, adres poczty elektronicznej: biuro@biotextilsklep.pl numer telefonu: 604 146 544 lub 61 86 89 544.

2. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

3. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji/adres dostawy: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony.

4. W celu realizacji umowy Administrator danych przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy towaru firmie kurierskiej FEDEX EXPRESS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 16/22, 00 – 526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037973.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

6. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach Konta po zalogowaniu a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@biotextilsklep.pl lub pisemnie na adres: BIO – TEXTIL sp. z o.o. ul. Dziewińska 46, 60 – 178 Poznań.

8. Administrator danych stosuje mechanizm plików „Cookies”. Pliki „Cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony Sklepu i przeznaczane są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików „Cookies”: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Stałe pliki „Cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

9. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
   

• Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

- kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
- wybrać zakładkę "Prywatność";
- za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

- kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

    • Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

- kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
- kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
- wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
- wybrać żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
- aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

    • Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

- kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
- zaznaczyć żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

    • Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

- kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
- następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

    • Apple Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

- w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
- kliknąć ikonę "Prywatność";
- zaznaczyć żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

10. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań na adres e-mail: biuro@biotextilsklep.pl